Retningslinjer for personvern DVM International BV

Last ned pdf

DVM International BV bryr seg mye om personvernet ditt. Vi behandler derfor kun data som vi trenger for å (forbedre) tjenestene våre og vi håndterer informasjonen vi har samlet inn om deg og din bruk av tjenestene våre med forsiktighet. Vi gjør aldri dine data tilgjengelige for tredjeparter for kommersielle formål. Denne personvernerklæringen gjelder for bruken av nettstedet og tjenestene som tilbys av DVM International BV. Ikrafttredelsesdatoen for gyldigheten av disse betingelsene er 04/02/2022, med publisering av en ny versjon gyldigheten av alle tidligere versjoner. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke data om deg som samles inn av oss, hva disse dataene brukes til og med hvem og under hvilke betingelser disse dataene kan deles med tredjeparter. Vi forklarer deg også hvordan vi lagrer dataene dine og hvordan vi beskytter dataene dine mot misbruk og hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene du gir oss. Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du kontakte vår kontaktperson for personvernerklæring, du finner kontaktinformasjonen på slutten av vår personvernerklæring. Om databehandlingen Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler dataene dine, hvor vi lagrer dem (eller har dem lagret), hvilke sikkerhetsteknikker vi bruker og for hvem dataene er transparente.

Nettbutikk programvare

Shopify

Nettbutikken vår er utviklet med Shopify-programvare. Personopplysninger som du gjør tilgjengelig for oss for formålet med tjenestene våre, vil bli delt med denne parten. Shopify har tilgang til dataene dine for å gi oss (teknisk) støtte, de vil aldri bruke dataene dine til noe annet formål. Shopify er forpliktet til å ta passende sikkerhetstiltak basert på avtalen vi har inngått med dem. Disse sikkerhetstiltakene består av bruk av SSL-kryptering og en sterk passordpolicy. Shopify bruker informasjonskapsler for å samle inn teknisk informasjon knyttet til din bruk av programvaren, ingen personopplysninger samles inn og/eller lagres. Shopify forbeholder seg retten til å dele innsamlet data innenfor sin egen gruppe for å forbedre tjenesten ytterligere.

web hosting

Vi kjøper webhotell og e-posttjenester fra MijnDomain. MijnDomein behandler personopplysninger på våre vegne og bruker ikke dataene dine til egne formål. Denne parten kan imidlertid samle inn metadata om bruken av tjenestene. Dette er ikke personopplysninger. MijnDomein har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap og uautorisert bruk av dine personopplysninger. MijnDomein er forpliktet til å ivareta taushetsplikt på grunnlag av avtalen.

Argeweb

Vi bruker tjenestene til Argeweb for vår vanlige forretnings-e-posttrafikk. Denne parten har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre misbruk, tap og korrupsjon av dine og våre data så mye som mulig. Argeweb har ikke tilgang til vår postkasse og vi behandler all vår e-posttrafikk konfidensielt.

Betalingsprosessorer 

Mollie

Vi bruker Mollie-plattformen til å håndtere (en del av) betalingene i vår nettbutikk. Mollie behandler navn, adresse og boligdetaljer og betalingsopplysningene dine som bankkonto eller kredittkortnummer. Mollie har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Mollie forbeholder seg retten til å bruke dataene dine til å forbedre tjenesten ytterligere og dele (anonymiserte) data med tredjeparter i denne sammenheng. Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av Mollies tjenester som de engasjerer tredjeparter for. Mollie lagrer ikke dataene dine lenger enn det er tillatt i henhold til loven.

Anmeldelser

NettbutikkKeur

Vi samler inn anmeldelser via WebwinkelKeur-plattformen. Hvis du legger igjen en anmeldelse via WebwinkelKeur, er du forpliktet til å oppgi navn og e-postadresse. WebwinkelKeur deler denne informasjonen med oss, slik at vi kan knytte anmeldelsen til bestillingen din. WebwinkelKeur publiserer også navnet ditt på sin egen nettside. I noen tilfeller kan WebwinkelKeur kontakte deg for å forklare anmeldelsen din. I tilfelle vi inviterer deg til å legge igjen en anmeldelse, deler vi ditt navn og e-postadresse med WebwinkelKeur. De bruker kun denne informasjonen med det formål å invitere deg til å legge igjen en anmeldelse. WebwinkelKeur har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. WebwinkelKeur forbeholder seg retten til å engasjere tredjeparter for levering av tjenestene, vi har gitt tillatelse til WebwinkelKeur for dette. Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av tjenesten som WebwinkelKeur engasjerer tredjeparter for.

Frakt og logistikk

PostNL

Når du legger inn en bestilling hos oss, er det vår jobb å få pakken levert til deg. Vi bruker tjenestene til PostNL for å utføre leveransene. Det er derfor nødvendig at vi deler navn, adresse og boligdetaljer med PostNL. PostNL bruker kun denne informasjonen med det formål å gjennomføre avtalen. I tilfelle PostNL engasjerer underleverandører, vil PostNL også gjøre dataene dine tilgjengelige for disse partene. 

Fakturering og regnskap

e-regnskap.nl

EKSEMPEL: Vi bruker tjenestene til e-boekhoudt.nl for å holde styr på vår administrasjon og regnskap. Vi deler navn, adresse og boligdetaljer og detaljer om bestillingen din. Disse dataene brukes til administrasjon av salgsfakturaer. Dine personopplysninger sendes og lagres beskyttet. e-boekhoudt.nl er forpliktet til å overholde taushetsplikt og vil behandle dataene dine konfidensielt. e-boekhoudt.nl bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

Eksterne salgskanaler

bol.com

Vi selger (en del av) varene våre via Bol.com-plattformen. Hvis du legger inn en bestilling via denne plattformen, vil bol.com dele din bestilling og personopplysninger med oss. Vi bruker denne informasjonen til å behandle bestillingen din. Vi behandler dataene dine konfidensielt og har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap og uautorisert bruk.

Marktplaats.nl

Vi selger (en del av) artiklene våre via Marktplaats.nl-plattformen. Hvis du legger inn en bestilling via denne plattformen, vil Marktplaats.nl dele din bestilling og personopplysninger med oss. Vi bruker denne informasjonen til å behandle bestillingen din. Vi behandler dataene dine konfidensielt og har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap og uautorisert bruk.

Beslist.nl

Vi selger (en del av) artiklene våre via Beslist.nl-plattformen. Hvis du legger inn en bestilling via denne plattformen, vil Beslist.nl dele din bestilling og personopplysninger med oss. Vi bruker denne informasjonen til å behandle bestillingen din. Vi behandler dataene dine konfidensielt og har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap og uautorisert bruk.

Formål med databehandlingen

Generelt formål med behandlingen

Vi bruker kun dataene dine til formålet med tjenestene våre. Dette betyr at formålet med behandlingen alltid er direkte relatert til bestillingen du gir. Vi bruker ikke dataene dine til (målrettet) markedsføring. Hvis du deler informasjon med oss ​​og vi bruker denne informasjonen til – annet enn på forespørsel – å kontakte deg på et senere tidspunkt, vil vi be deg om uttrykkelig tillatelse til dette. Dine data vil ikke bli delt med tredjeparter, annet enn for å overholde regnskapsmessige og andre administrative forpliktelser. Disse tredjepartene holdes alle konfidensielle i kraft av avtalen mellom dem og oss eller en ed eller juridisk forpliktelse.

Automatisk innsamlede data

Data som samles inn automatisk av nettstedet vårt behandles med sikte på å forbedre tjenestene våre ytterligere. Disse dataene (for eksempel din IP-adresse, nettleser og operativsystem) er ikke personopplysninger.

Samarbeid i skatte- og kriminaletterforskning

I noen tilfeller er DVM International BV forpliktet til å dele dine data på grunnlag av en juridisk forpliktelse i forbindelse med statlig skatte- eller kriminelle etterforskning. I et slikt tilfelle er vi tvunget til å dele dine data, men vi vil motsette oss dette innenfor de mulighetene loven gir oss.

Oppbevaringsperioder

Vi oppbevarer dataene dine så lenge du er kunde hos oss. Det betyr at vi beholder kundeprofilen din til du angir at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre. Hvis du indikerer dette til oss, vil vi også se på dette som en anmodning om å glemme. På grunnlag av gjeldende administrative forpliktelser må vi oppbevare fakturaer med dine (personlige) data, så vi beholder disse dataene så lenge gjeldende termin løper. De ansatte har imidlertid ikke lenger tilgang til din kundeprofil og dokumenter som vi har utarbeidet som svar på oppdraget ditt.

Dine rettigheter

På grunnlag av gjeldende nederlandsk og europeisk lovgivning har du som registrert person visse rettigheter med hensyn til personopplysningene som behandles av eller på vegne av oss. Nedenfor forklarer vi hvilke rettigheter dette er og hvordan du kan påberope deg disse rettighetene. I prinsippet, for å forhindre misbruk, sender vi kun kopier og kopier av dine data til din e-postadresse som allerede er kjent for oss. I tilfelle du ønsker å motta dataene på en annen e-postadresse eller for eksempel per post, vil vi be deg om å identifisere deg. Vi fører oversikt over fullførte forespørsler, i tilfelle en forespørsel om å glemme at vi administrerer anonymiserte data. Du vil motta alle kopier og kopier av data i det maskinlesbare dataformatet som vi bruker i våre systemer. Du har rett til å sende inn en klage til det nederlandske datatilsynet når som helst hvis du mistenker at vi bruker dine personopplysninger på feil måte.

Innsynsrett

Du har alltid rett til å innsyn i opplysningene vi behandler eller har behandlet og som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Dersom forespørselen din blir imøtekommet, vil vi sende deg en kopi av alle data med en oversikt over de behandlere som har disse dataene på den e-postadressen vi kjenner til, med angivelse av hvilken kategori vi har lagret disse dataene under.

Rett til retting

Du har alltid rett til å få justert opplysningene som vi behandler eller har behandlet og som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse på at dataene er justert til den e-postadressen vi kjenner til.

Rett til begrensning av behandling

Du har alltid rett til å begrense hvilke opplysninger vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller som kan spores tilbake til deg. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse på den e-postadressen vi kjenner til at dataene ikke lenger vil bli behandlet før du opphever begrensningen.

Rett til portabilitet

Du har alltid rett til å få opplysningene vi behandler eller har behandlet og som vedrører din person eller kan spores tilbake til dem, få utført av en annen part. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg kopier eller kopier av alle data om deg som vi har behandlet eller som har blitt behandlet av andre prosessorer eller tredjeparter på våre vegne til den e-postadressen vi kjenner til. I et slikt tilfelle vil vi etter all sannsynlighet ikke lenger kunne fortsette tjenesten, fordi sikker kobling av datafiler da ikke lenger kan garanteres.

Rett til innsigelse og andre rettigheter

I noen tilfeller har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av eller på vegne av DVM International BV. Hvis du protesterer, vil vi umiddelbart stoppe databehandlingen i påvente av behandlingen av innsigelsen din. Hvis innsigelsen din er berettiget, vil vi lage kopier og/eller kopier av data som vi behandler eller har behandlet tilgjengelig for deg, og deretter avslutte behandlingen permanent. Du har også rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte individuelle beslutninger eller profilering. Vi behandler ikke dine data på en slik måte at denne retten gjelder. Hvis du mener at dette er tilfelle, vennligst kontakt vår kontaktperson for personvernsaker.

Cookies

Google Analytics

Informasjonskapsler plasseres via nettstedet vårt fra det amerikanske selskapet Google, som en del av "Analytics"-tjenesten. Vi bruker denne tjenesten for å holde styr på og for å få rapporter om hvordan besøkende bruker nettsiden. Denne databehandleren kan være forpliktet til å gi tilgang til disse dataene på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter. Vi har ikke tillatt Google å bruke den innhentede analyseinformasjonen for andre Google-tjenester.

Tredjeparts informasjonskapsler

I tilfelle tredjeparts programvareløsninger bruker informasjonskapsler, er dette oppgitt i denne personvernerklæringen.

Personvern Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre vår personvernerklæring når som helst. Du vil imidlertid alltid finne den nyeste versjonen på denne siden. Dersom den nye personvernerklæringen får konsekvenser for måten vi behandler allerede innsamlede data knyttet til deg på, vil vi informere deg på e-post.

Kontaktinformasjon

DVM International BV
Vlierlaan 5
3735KT Bosch en Duin
Nederland
T: + 31 85 060 23 88
info@dvm-i.com

Kontaktperson for personvernsaker

eng. Jan CA Dekker